· TRES ECOSISTEMAS ·

Escolas

Os centros educativos son os espazos da infancia e da adolescencia. Son espazos moi sensibles, neles crecemos e aprendemos a ser, desenvolvendo as nosas capacidades e aprendendo a convivir.

Acompañar os procesos de transformación destes espazos, formar ás persoas que forman parte da comunidade educativa e garantir a participación do alumnado a través de obradoiros é parte fundamental da nosa misión en ÁRBORES _ Ecosistemas.

Entendemos o ecosistema educativo como o conxunto formado polos seres que o habitan (alumnado, equipo docente, familias e persoal), o espazo (interior e exterior) e as relacións entre ambos.

Para rexenerar estes ecosistemas e reconectarse con eles é necesario intervir en todos os ámbitos.

Transformación de espazos educativos

Transformando o espazo transformamos as aprendizaxes e as relacións que nel se dan.

A forma en que se configura o centro educativo potencia ou limita de forma significativa os procesos de ensino-aprendizaxe e condiciona as relacións.

Acompañamos os proxectos de transformación de espazos educativos a través de Proxectos Cooperativos de Innovación Pedagóxica, dando forma a un proxecto pedagóxico a partir do que descubrimos ferramentas transversais que relacionan as materias do currículo coa nosa contorna máis próxima.

Co-creamos con toda a comunidade educativa, sendo o alumnado o principal protagonista de todo o proceso.

Nenas, nenos e adolescentes converten este proceso de transformación en aprendizaxe e conseguen así converter os seus espazos educativos en verdadeiros ecosistemas de aprendizaxe.

Espazos interiores, dende a aula ata a biblioteca, e espazos exteriores, dende o camiño do colexio ata o parque infantil.

Proxectos de promoción da diversidade e da biodiversidade nos centros educativos con enfoque nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Formación para equipos docentes e familias

A finalidade destas formacións é que o profesorado converta o espazo nunha ferramenta de aprendizaxe. Abordando os proxectos TRANS_ FORMACIÓN dos espazos educativos de xeito participativo, convertemos o propio proceso e o seu resultado nunha ferramenta pedagóxica vinculada ao currículo, en aprendizaxe. A formación preséntase como obradoiros desde unha perspectiva eminentemente práctica e vivencial adaptada ás necesidades do profesorado sobre as bases teóricas da arquitectura, a ecopedagoxía e a permacultura.

Obradoiros para estudantes

O coñecemento do medio que habitamos a través do corpo e da mente permite que os nenos e mozos comprendan e transformen o mundo que os rodea.

Integrar a importancia da diversidade e a biodiversidade na súa vida diaria é clave para a súa felicidade e resiliencia presente e futura.

Son obradoiros dirixidos a fomentar a creatividade, o pensamento diverxente e o traballo cooperativo a través dunha metodoloxía activa, lúdica e participativa .

Traballar a aprendizaxe por proxectos (ABP) a partir dos propios intereses do alumnado a través de coñecementos transversais relacionados coa arquitectura, a ecopedagoxía e a permacultura .

“Amas o que sabes, coides o que amas”.

patios escolares

Os parques infantís dos centros educativos son espazos imprescindibles para o desenvolvemento da vida e da aprendizaxe.

Cambiar a forma de ver estes espazos, descubrir todo o seu potencial e saber transformalos e coidalos son obxectivos principais de TREES_Ecosistemas.

Ata a data traballamos con...
Escolas
transformado
Facultade
competidor
+ 0
Corpo estudantil
competidor
+ 0
Queres comezar a converter o teu xardín nun ecosistema de aprendizaxe?
· TRES ECOSISTEMAS ·
“PROXECTOS DE TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA E RENATURALIZACIÓN DOS NOSOS ESPAZOS, FORMACIÓN E TUTORÍA”.