· TRES ECOSISTEMAS ·

Que facemos?

Os ecosistemas de árbores é un proxecto de Transformación e Innovación Pedagóxica que nace da vontade de REXENERAR os nosos contornos e RECONECTAR con eles, os nosos espazos de vida.

Arquitectura, ecopedagoxía e permacultura son os piares sobre os que medramos.

Espazo público e centros educativos Proxectos participativos de co-creación, transformación e renaturalización de espazos.

Natureza · arquitectura · cidade.
Reconexión e rexeneración de ecosistemas.

Asesorías personalizadas acordes coa túa idea de proxecto. Acompañamos a creación e evolución de proxectos nos que a infancia e a adolescencia están presentes.
· Transformación de espazos. actividades educativas que impliquen o alumnado · Transformación de patios. · Formación para equipos docentes, alumnado e familias.

Como o facemos?

Potenciando a voz e o protagonismo da infancia e adolescencia nos procesos de coidado e transformación dos seus contornos, dos ecosistemas que habitan.

Coñecendo o medio no que vivimos e descubrindo as ferramentas para rexeneralo, reforzamos a simbiose entre nós e os nosos hábitats naturais ou construídos.

Isto materialízase a través de proxectos participativos de transformación e renaturalización dos nosos espazos, formación e titorización.

A arquitectura, a ecopedagoxía e a permacultura son alicerces nos que medramos.

Entendemos a rexeneración máis alá da natureza, tamén desde a contextualización cultural e social, percibindo o ecosistema no seu conxunto e valorando todos os seres que forman parte del.

Cremos que o camiño é re-naturalizar as nosas formas de vida, os nosos espazos e as nosas relacións a través de proxectos de co-creación.

O ecosistema é o conxunto de seres que habitan nun ambiente,
o ambiente e as relacións que se producen entre eles”.
ECOSISTEMAS NATURAIS
Espazos naturais cos que reconectar e coidar.
ECOSISTEMAS PARA A SAÚDE

Espazos que melloran a saúde física, mental e emocional.

ECOSISTEMAS EDUCATIVOS

Espazos para a aprendizaxe.

ECOSISTEMAS CULTURAIS

Espazos culturais

ECOSISTEMAS SOCIAIS

Espazos para a cohesión social.

ECOSISTEMAS EFEMEROS

Espazos temporais. Instalacións efémeras.

ECOSISTEMAS ARTÍSTICOS

Espazos para todo tipo de arte.

ECOSISTEMAS FAMILIARES

Espazos para calquera modelo de familia.

ECOSISTEMAS NATURAIS
Espazos naturais cos que reconectar e coidar.
ECOSISTEMAS PARA A SAÚDE

Espazos que melloran a saúde física, mental e emocional.

ECOSISTEMAS EDUCATIVOS

Espazos para a aprendizaxe.

ECOSISTEMAS CULTURAIS

Espazos culturais

ECOSISTEMAS URBANOS

Espazos urbanos.

ECOSISTEMAS RURAIS

Espazos rurais.

ECOSISTEMAS COMESTIBLES

Espazos axardinados, bosques comestibles,…

ECOSISTEMAS CONSTRUIDOS

Espazos interiores ou exteriores creados en comunidade.

ECOSISTEMAS DE XOGO

Espazos de xogo interiores ou exteriores.

ECOSISTEMAS EN MOVEMENTO

Camiños escolares, rutas, redes, ríos,…

Póñase en contacto connosco para obter asesoramento gratuíto
· TRES ECOSISTEMAS ·
“PROXECTOS DE TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA E RENATURALIZACIÓN DOS NOSOS ESPAZOS, FORMACIÓN E TUTORÍA”.

Organizacións colaboradoras