· TRES ECOSISTEMAS ·

Formacións

En TREES_Ecosistemas poñemos a nosa enerxía para rexenerar o ecosistema para, con e para a Infancia e a Adolescencia, reconectando as persoas entre si e co seu entorno, aprendendo a coidalas e transformalas en harmonía coa Natureza.

Para conseguilo é fundamental un cambio de mirada cara aos nosos contornos, cara a nós mesmos e cara á Infancia e a Adolescencia.

Formacións HEA:
HABITAR OS ECOSISTEMAS DE APRENDIZAXE

“… a característica fundamental de vivir é coidar (vixiar):” Construír, vivir, pensar. 1951. Heideberg.

Reconectarse coas nosas contornas, aprender a comprendelas, transformalas e rexeneralas é, en realidade, habitalas profundamente.

Deseñamos e impartimos obradoiros para reconectar cos nosos contornos, aprender a transformalos e rexeneralos co-creando coa infancia e a adolescencia.

Os obradoiros están enfocados desde unha perspectiva eminentemente práctica e vivencial adaptada ás necesidades dos asistentes e do ecosistema .

As bases teóricas sobre as que construímos esta aprendizaxe son ARQUITECTURA, ECOPEDAGOXÍA e PERMACULTURA .

OBRADOIROS PARA FAMILIAS E PROFESIONAIS

Dirixido a profesionais do ámbito educativo, familias e persoas que traballan en ámbitos relacionados coa infancia e a mocidade.

Obradoiros presenciais e virtuais para centros educativos, organismos, universidades, familias, comunidades, asociacións, institucións,… que desexen posibilitar e promover a participación da Infancia e a Adolescencia, e implicar a toda a comunidade na rexeneración dos seus ecosistemas.

OBRADOIROS PARA INFANTIL E ADOLESCENCIA

O coñecemento do medio que habitamos a través do corpo e da mente permite que os nenos e mozos comprendan e transformen o mundo que os rodea.

Integrar a importancia da diversidade e a biodiversidade na súa vida diaria é clave para a súa felicidade e resiliencia presente e futura.

Son obradoiros dirixidos a fomentar a creatividade, o pensamento diverxente e o traballo cooperativo mediante unha metodoloxía lúdica e participativa.

Traballar a aprendizaxe por proxectos (ABP) a partir dos propios intereses dos participantes mediante coñecementos transversais relacionados coa ARQUITECTURA, a ECOPEDAGOXÍA e a PERMACULTURA.

“Amas o que sabes, coides o que amas”

Póñase en contacto connosco para obter asesoramento gratuíto

· FORMACIÓN DEA ·

“… a característica fundamental de vivir é coidar (vixiar):” Construír, vivir, pensar. 1951. Heideberg

Formación DEA:
DESCUBRIR OS ECOSISTEMAS DE APRENDIZAXE

Descubrimos proxectos educativos nos que a educación na natureza é un piar fundamental da súa pedagoxía e, polo tanto, o espazo que os acolle é fundamental.

Promovemos encontros online e presenciais nos que estes espazos nos abren as súas portas para coñecelos, compartilos e medrar xuntos.

Os seus propios protagonistas fálannos deles, contándonos a súa filosofía, as súas experiencias, a súa aprendizaxe e como todo isto foi configurando e transformando a pedagoxía e o espazo.

Queres descubrir como incorporar a natureza ao teu centro educativo?
Espazo público e centros educativos Proxectos participativos de co-creación, transformación e renaturalización de espazos.
Asesorías personalizadas acordes coa túa idea de proxecto. Acompañamos a creación e evolución de proxectos nos que a infancia e a adolescencia están presentes.
· Transformación de espazos. actividades educativas que impliquen o alumnado · Transformación de patios. · Formación para equipos docentes, alumnado e familias.
· TRES ECOSISTEMAS ·
“PROXECTOS DE TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA E RENATURALIZACIÓN DOS NOSOS ESPAZOS, FORMACIÓN E TUTORÍA”.

Organizacións colaboradoras