· TRES ECOSISTEMAS ·

Transformacións

Acompañamos procesos de transformación dos ambientes habitados por nenos e adolescentes a través de proxectos participativos de co-creación .

O proceso en todas as súas fases, desde o deseño ata a implantación, convértese nunha experiencia de aprendizaxe para a comunidade que o habita.

TRANSFORMACIÓNS

Transformar significa facer que algo ou alguén cambie.

Entendemos que participar no proceso de transformación dos nosos contornos implica aprender, formar.

Esta formación supón unha transformación das persoas que as habitan, conseguindo a profunda rexeneración de todo o ecosistema.

· DMA ·

Deseño de materiais didácticos

Transformacións DMA:
DESEÑO DE MATERIAIS DE APRENDIZAXE

Deseñamos coa xente da comunidade tendo en conta o medio natural, cultural e social ao que pertencen.

Elaboramos as propostas co-creando con Infancia e Adolescencia, convertendo o proceso en aprendizaxe aplicando as materias do currículo de xeito transversal a través do xogo e a experimentación.

Deseñamos estes materiais adaptados á comunidade e ao ecosistema ao que pertencen, tendo en conta o medio cultural e social.

Desenvolvemos propostas de forma cooperativa, facendo do proceso unha experiencia de aprendizaxe significativa.

· TRANSFORMACIÓNS DE TÉ ·

Transformacións de TEA:
TRANSFORMACIÓN DOS ECOSISTEMAS DE APRENDIZAXE

Espazos de Diversidade e Biodiversidade.
Acompañamos a transformación dos teus espazos a través de proxectos de co-creación , promovendo e garantindo a participación de nenos e adolescentes nos procesos de rexeneración dos seus ecosistemas educativos, naturais, urbanos, culturais e sociais.

En TREES_Ecosistemas consideramos que calquera proxecto debe nacer, medrar e florecer en interacción cos seres que habitarán os espazos nos que interveña.

Cremos que a realización dunha acción, unha transformación en calquera espazo, debe ir acompañada dun proceso participativo e de aprendizaxe, máis aínda se o lugar sobre o que se vai desenvolver a acción é no ámbito educativo.

Por iso, incorporando esta interacción, esta participación desde a fase de deseño parécenos clave para recoller esas sementes, recoller toda a información, necesidades e poder dar resposta a todo isto a través do deseño.

Con esta participación no deseño conseguiremos que a través da aprendizaxe , dende os primeiros pasos, se enriqueza o Ecosistema e consigamos unha profunda rexeneración .

Desenvolvemos estes proxectos en colaboración con toda a comunidade que habita o espazo, potenciando a súa forza, a súa aprendizaxe, o seu benestar e a súa conexión coa natureza.

Proxectos de fomento da diversidade e da biodiversidade de cara aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

ARQUITECTURA

como disciplina dende a que observar, analizar e conformar espazos.

ECOPEDAGOXÍA

como fundamento teórico e metodolóxico.

PERMACULTURA

como ferramenta de deseño aplicando os seus principios e ética.
Póñase en contacto connosco para obter asesoramento gratuíto

Natureza · arquitectura · cidade.
Reconexión e rexeneración de ecosistemas.

Asesorías personalizadas acordes coa túa idea de proxecto. Acompañamos a creación e evolución de proxectos nos que a infancia e a adolescencia están presentes.
· Transformación de espazos. actividades educativas que impliquen o alumnado · Transformación de patios. · Formación para equipos docentes, alumnado e familias.
· TRES ECOSISTEMAS ·
“PROXECTOS DE TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA E RENATURALIZACIÓN DOS NOSOS ESPAZOS, FORMACIÓN E TUTORÍA”.

Organizacións colaboradoras